top of page
Billede af Simon Kadula

Intelligente robotter

Mange operationer som i dag udføres af menneskelige ressourcer kan udføres af robotter. Woitech arbejder med, hvad vi kalder intelligente robotløsninger, og vi er eksperter i automatisering og robotintegration. Vi leverer innovative robotløsninger der er skræddersyet til din produktionslinje.

Robotter

Standard robotter som er de mest udbredte har ikke indbygget sikkerhed og kræver derfor en sikkerhedsforanstaltning såsom sikkerhedsafskærmning omkring robotten. Dissse robotter er især kendt fra automatisk palletering.  Det er en løsning som i mange tilfælde er god fordi den er billigere end alternativet, men kræver også en del plads.  

 

Kollaborative robotter også kendt som Cobots har den fordel at sikkerheden er indbygget i robotten. Derfor kræves der ikke sikkerhedsafskærmning omkring så robotten kan installeres steder hvor operatører også arbejder. Robotten kan installeres steder hvor der ikke er meget plads, for eksempeI eksisterende produktionslinjer med begrænset plads.

Den kollaborative robot kan blive dine medarbejderes nye kollega.

 

Woitech tilbyder begge typer af robotløsninger, afhængigt af hvilken som opfylder kundens behov bedst. 

Robot-scaled-ooapr2exlfvkaw6q3hqm23co4lhqmjwxvyf0botgm0.jpeg

Robotter gøres intelligente

Ved at integrere vision til robotløsninger gør vi robotten intelligent og kan agere ud fra variationer. Robotter kan ved hjælp af vision-teknologi løse opgaver som tidligere ikke var mulige – Dette er typisk bearbejdning eller håndtering af produkter med store variationer

 

Det ofte ikke nødvendigt at integrerer vision system med en robot for at løse en opgave. Vi vælger altid den mest kosteffektive løsning og har fokus på kundens ROI. . 

Vision systemer

Woi-Tech arbejder både med kompleks og simpel vision, og det vurderes i det enkelte projekt hvilken type vision der er mest hensigtsmæssig til at løse den specifikke opgave. 
Vision systemer kan øge effektivitet på følgende områder:​

image-asset.jpeg

Former

Med vision-teknologi bliver virksomheder i stand til at opdage formafvigelser i produkter før fejlen udvikler sig til et systematisk problem. I en automatiseret produktionslinje kan fejl opstå i alle led fra råprodukter til emballage. Det giver derfor god mening at indbygge kamerateknologi i alle led af produktionskæden – og ikke kun i de mest kritiske punkter omkring fremstillingen af kerneproduktet. 

Kontrol

Et slutprodukt, hvor produktinformation og produktindhold ikke stemmer overens, kan koste dyrt og skade virksomhedens ry. Vision-teknologi kan kontrollere om produktindholdet er komplet og samtidig også tjekke om produktinformationen stemmer overens med indholdet – for eksempel ved hjælp af QR-koder, stregkoder eller bogstavsgenkendelse, som alle er med til at opfylde stigende krav til Traceability og Serialization.

Overflader

Overfladefejl kan give problemer på flere niveauer. Der er kosmetiske fejl, som trækker ned i kundens opfattelse af virksomhedens generelle kvalitetsniveau – for eksempel i form af uens produkter. Men der er også mere graverende fejl, hvor producenten risikerer, at produktet må kasseres. Vision-teknologien kan selvfølgelig ikke udbedre fejl i selve produktet, men kameraerne kan opdage fejl hvor informationen videregives til kunden eller en maskine agerer ud fra den individuelle fejl

Position

I en automatiseret produktion er det afgørende, at produkterne er nøjagtigt placeret. Er et produkt først placeret forkert på produktionsbåndet, opstår der med al sandsynlighed systematiske og gentagne fejl i produktionslinjen. Det kan medføre, at ikke bare ét, men en hel serie af produkter afviger fra standarden og må kasseres. Vision systemet kan ved integration lokalisere eventuelle fejl hvorefter robotten eller den automatiserede process agerer ud fra den data der opsamles i visionsystemet.

Artboard 1 copy 2.png

Vil du høre mere om hvordan vi kan optimere jeres produktion?

bottom of page